BESPOVRATNA SREDSTVA

Od ukupno 13 miliona eura kolika je vrijednost ovog programa, 4 miliona eura je izdvojeno da se kao bespovratna sredstva dodijeli za projekte preduzeća i razvojnih partnerstava koji će doprinijeti ekonomskom razvoju u odabranim lokalitetima i sektorima. 

Sredstva se dodijeljuju putem javnih poziva u 2017. i 2018 godini.

PRVI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

MJERA 1: Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na osnovu inovacija

Sredstva su namijenjena za pojedinačne firme unutar sektora prerade metala, obrade drveta, te agrobiznisa i turizma (samo za programski lokalitet 3) za jačanje tehnoloških kapaciteta u preduzećima; uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom; certificiranje prema tehnološkim standardima; jačanje kapaciteta zaposlenih i uprave; adekvatnije predstavljanje na tržištu (naprimjer brendiranje, uvođenje marketinških alata i drugo).

MJERA 4: Ojačana konkurentnost ciljanih sektora uvođenjem mjera za otklanjanje ograničenja za razvoj

Za ostvarenje ovog cilja sredstva se dodijeljuju razvojnim partnerstvima koja će sprovesti projekte za riješavanje tržišnih prepreka u razvoju odabranih sektora i doprinijeti poslovnom umrežavanju u okviru sektora.

DRUGI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ojačani upravljački kapaciteti opština za ekonomski oporavak i razvoj na lokalnom nivou

Projekti kojima se aplicira u okviru ovog cilja na bespovratna sredstva moraju imati sve ili pojedine sljedeće elemente:

  • Međuopštinska saradnja u svrhu planiranja i realizacije aktivnosti za ekonomski razvoj na lokalnom/ regionalnom nivou i poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
  • Uvođenje mjera u skladu sa principima Akta o malom biznisu za Evropu kako bi se unaprijedili uslovi u poslovnom okruženju.
  • Uvođenje i nadogradnja relevantnih poslovnih i razvojnih instrumenata ekonomskog razvojana lokalnom nivou.
Povećana saradnja između javnog i privatnog sektora u implementaciji mjera za ekonomski oporavak i razvoj

Sredstva su namijenjena za podršku partnerskim projektima najmanje jednog partnera iz javnog i jednog iz privatnog sektora partnerstvima za unaprijeđenje javno-privatnog dijaloga. Također, sredstvima se podržavaju projekti razvojnih partnerstava za unaprjeđenje inovativnosti i inovativnih pristupa u privatnom sektoru, zbog čega po jedan partner minimalno mora biti  iz javnog sektora, naučno-istraživačkog (obrazovnog) i privatnog sektora.

EVALUACIJA PREDLOŽENIH PROJEKATA

Izbor korisnika grant sredstava se vrši u višestepenom procesu pod vođstvom Odbora za grant sredstva koji čine odabrani eksperti Projekta. Sastancima Odbora opcionalno prisustvuju i predstavnici državnih institucija koje čine Upravni odbor Projekta, u svojstvu posmatračaZa proces ocijenjivanja i rangiranje projektnih prijedloga zaduženi su eksterni nezavisni evaluatori iz regiona.

Nakon što se utvrdi da su aplikanti zadovoljili kriterije za potrebnim finansijskim i operativnim kapacitetima, predloženi projekti se ocijenjuju i rangiraju prema kriterijima relevantnosti, izvodljivosti, održivosti projekata, kao i efikasnosti predloženog ulaganja sredstava. 

Predviđeno je da preduzeća koja su pretrpjela štete od poplava dobiju bespovratna sredstva po povoljnijim uslovima. Ovo je posebno važno imajući u vidu da su preduzeća snosila trošak oporavka od šteta od poplava što je rezultiralo manjim sredstavima na raspolaganju za razvoj konkurentnosti. Shodno tome, ova preduzeća će, kao korisnici bespovratnih sredstava, u manjem iznosu sufinansirati predložene projekte.